[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

chương trình hội nghị FOSSASIA 2010Gửi mọi người chương trình Hội nghị năm nay:
Xin mời mọi người có nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng FOSS tham dự
hội nghị và tham gia thuyết trình, năm nay hứa hẹn có nhiều phần mềm
FOSS đang được ứng dụng và phát triển tại nhiều nước sẽ tham dự hội
nghị. FOSSASIA là cơ hội hiếm có để tìm hiểu thêm nhiều hơn, sâu hơn
về FOSS


  Chương trình Hội nghị:

  Track 1: Công nghệ gọn nhẹ

    * Công nghệ máy để bàn gọn nhẹ và lập trình
    * HTML5 và công nghệ Web
    * OSS & Thiết bị di động, nền tảng cho thiết bị di động
(Android, Chrome OS, Maemo, Symbian, Moblin, Bada) phần mềm ứng dụng
cho Tablets / Smartbooks
    * Quản lý cơ sở dữ liệu lớn hơn với “Not only SQL” gọn nhẹ

  Track 2: Phát triển cộng đồng, nâng tầm Tự do

    * Phần cứng nguồn mở (Thin clients, Routers,Mini-Computers)
    * Libre Graphics, Creative Commons
    * Cộng đồng tự do văn hóa

  Track 3: OpenOffice

    * OpenOffice và tương lai của Office

  Track 4: Debconf

    * Hội nghị Debian, Mini-Debconf Asia