[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Truong Anh. Tuan <[email protected]>
Ngày: 22:58 Ngày 06 tháng 10 năm 2010
Chủ đề: Fwd: [HanoiLUG] Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov
Đến: Le Kien Truc <[email protected]>


Chào Trúc và SaigonLUG,

Anh sẽ tham dự FossAsia từ 12-14/11 tới và có bài phát biểu về cộng
đồng Fedora trên TG và tại VN.

Trong thời gian 3 ngày này, anh cũng muốn dành 1 buổi (buổi tối là
tốt nhất, T6, 12/11 hoặc T7) để tổ chức Fedora 14 Release Party
(chính thức ra mắt vào 2/11 tới).
Cùng tổ chức với anh có Mr. Pierros Papadeas là từ Hy Lạp, cũng là
1 Fedora/FOSS contributor tích cực; và sự tham dự của nhiều bạn bè
FOSS cũng tham dự FossAsia (Handoko from Indonesia, Lilly from US...)

Chương trình dự kiến sẽ có trao đổi về Fedora, Linux & FOSS nói chung,
phát đĩa Fedora 14 LiveCD, InstallFest nếu có yêu cầu...
Địa điểm có thể ngay trong hội nghị hoặc chọn 1 quá Cafe ngoài...

Sự kiện này anh đã tổ chức khá nhiều lần tại HN. Năm ngoái còn được
vote là "The Best Fedora Release Party" trên toàn thế giới.

Anh cũng thỉng thoảng vào SG, nhưng thực sự cũng khá lạ lẫm nên rất
cần sự hỗ trợ của Trúc và SaigonLUG về công tác tổ chức; đặc biệt là
sự ủng hộ về mặt quảng bá sự kiện tới những người yêu Linux/FOSS và
tham gia cùng.

Trúc xem nếu bố trí được thì anh mời Trúc và một vài thành viên tích
cực trong SaigonLUG tham gia và BTC để tổ chức sự kiện.
Thành lập xong BTC chính thức, anh em mình sẽ cần thực hiện mọt vài
công tác chuẩn bị nhỏ.

Anh rất muốn nhân dịp này để quảng bá nhiều hơn nữa cho Fedora, Linux
và FOSS nói chung tới cộng đồng trong Nam.
Nếu thành lập được cộng đồng Fedora Vietnam chính thức, bao gồm nhiều
thành viên trong nhánh phía Nam (nên có 1 Fedora Ambassador nữa trong
SG), join mọi người vào contribute thêm nữa cho Fedora, Linux, và FOSS
thì rất tuyệt.

Trúc fwd thư này cho SaigonLUG giúp anh (anh chưa có địa chỉ) và phản
hồi anh sớm nhé!

Kind regards,
Tuan

----- Forwarded Message -----
From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
Sent: Tuesday, October 5, 2010 10:08:19 AM
Subject: [HanoiLUG] Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov

Hi friends,

I will attend FossAsia ( http://fossasia.org/ ) in Ho Chi Minh city from 12-14 of Nov
and have a presentation about Fedora Community.
I will also take this chance to hold Fedora 14 Release Party (coming on beginning of Nov).

Hope to see you there to discuss much more about Linux, Fedora and FOSS.

Kind regards,
Tuan

_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/--
OpenPGP key: D1495710