[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovChào mọi người,

Vậy theo những gì em được biết thì anh Tuấn sẽ là người đại diện mời khách và người tham dự cũng như vận động quỹ cho hoạt động, thầy Sơn từ phía Đại học Sư phạm sẽ là đơn vị chủ nhà về địa điểm, tình nguyện viên cũng như lực lượng sinh viên tham gia vào hoạt động cũng như truyền thông tại trường.Nhưng chúng ta vẫn cần một người lên kế hoạch toàn bộ cho sự kiện, phân công và lo các khâu phối hợp được ăn ý với nhau. Riêng em thì không được do gấp rút vào học kì trước khi thực tập chỉ có thể lo những chuyện lặt vặt cho công tác chuẩn bị. Không biết phía Saigonlug ai có thể đứng ra nhận nhiệm vụ này được?

--
OpenPGP key: D1495710