[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovKhông biết mình có thể giứp đở trong việc phát flyers tài FOSS để quảng cáo? Hoạc design flyers? Có ai đã lo chuyện này chưa? Vì mình đang ở HN, không biết có thể giứp thêm như thế nào...

Lilly


aim: deuxlits

On Oct 19, 2010, at 5:02 PM, An Nguyen wrote:

Số điện thoại của mình có đăng tại trang Facebook cá nhân (facebook.com/annguyenfoss) 0943-xxx-xxx

Mong sớm được gặp mọi người.