[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovHi An,

----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: "Lilly Nguyen" <[email protected]>, "Nguyen Thai Son" <[email protected]>, [email protected]
> Sent: Friday, October 22, 2010 11:59:21 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov
> 
> Vậy giờ ngoại trừ việc chờ confirmation từ thầy Sơn, chúng ta còn cần
> gì nữa không anh Tuấn (iWay) ơi?
> Có lẽ phiền anh list ra vài mục đầu công việc để mọi người hình dung.
> Còn em sẽ chịu trách nhiệm thông tin cho bà con trong này.

Quan trọng nhất có 3 mảng việc:

- Logistics: thầy Sơn chủ trì và đã có một list việc cần làm trong thư
trước. Giờ để thầy Sơn điểm lại xem còn cần hỗ trợ gì không?
Còn phần design pano treo trước cổng trường anh đang request đội Fedora
Design hỗ trợ rồi. Sau khi design xong, sẽ đem in cả thể.

- Thông tin rộng rãi về sự kiện, mời tham dự: hiện đã có giáo viên, chuyên
viên, các bạn SV trường ĐHSP - thầy Sơn sẽ thông tin; SaigonLUG (sẽ có 1
mail mời chính thức khi chuẩn bị xong); các attendees từ FossAsia (anh sẽ
mời ngay hôm khai mạc); còn ai An suggest.

- Nội dung event: anh sẽ chuẩn bị & trao đổi sớm với mọi người.

An còn suggest thêm gì không?

Kind regards, 
Tuan