[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov
Vào 21:35 Ngày 24 tháng 10 năm 2010, Truong Anh. Tuan <[email protected]> đã viết:
Hi An,

- Nội dung event: anh sẽ chuẩn bị & trao đổi sớm với mọi người.
 
Cái này quan trọng lắm nè, cần tranh thủ sớm để mọi người dùng nó góp phần PR cho sự kiện.

Homepage:http://phuocnh.nghelong.com