[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovHi everyone,

On Oct 24, 2010, at 9:35 PM, Truong Anh. Tuan wrote:

>  các attendees từ FossAsia (anh sẽ
> mời ngay hôm khai mạc); còn ai An suggest.

Em cũng muốn phụ về công việc làm flyers/design mà nếu Anh Tuấn đã hổi qua Fedora design team, thì em sẽ đợi làm pano vì làm cái này cũng nhiều việc lắm chứ. Không biết là theo anh, mình có nên phát flyers để mời mội người và quảng cáo trong máy ngày họp?