[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovChào các bạn,

Mình gửi cho mội người xem flyer cho Fedora release party. Đây mới là version đầu tiên cho nên ai có ý kiến gì cứ chia sẽ nhe. Mình có thiếu thông tin gì không, ngoài ra date/time, address? Về design thì các bạn nghĩ sao? Mình đã cố gắn theo format Fedora có đặc ra về branding (font, logo, etc), mà hình như logo đây hơi bị nhòe đi. Không biết là khi in ra sẽ bớt đi?

-lilly

Attachment: Fedora Release Party Flyer v.1.pdf
Description: Adobe PDF document


aim: deuxlits

On Oct 26, 2010, at 11:43 AM, Truong Anh. Tuan wrote:


----- Original Message -----
From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
Cc: "An Nguyen" <[email protected]>, "Nguyen Thai Son" <[email protected]>, [email protected]
Sent: Tuesday, October 26, 2010 11:15:02 AM
Subject: Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov
Hi everyone,

On Oct 24, 2010, at 9:35 PM, Truong Anh. Tuan wrote:

các attendees từ FossAsia (anh sẽ
mời ngay hôm khai mạc); còn ai An suggest.

Em cũng muốn phụ về công việc làm flyers/design mà nếu Anh Tuấn đã hổi
qua Fedora design team, thì em sẽ đợi làm pano vì làm cái này cũng
nhiều việc lắm chứ. Không biết là theo anh, mình có nên phát flyers để
mời mội người và quảng cáo trong máy ngày họp?

Phát flyer để thông tin về event của mình cũng hay đấy. Thông tin đến được
cho mọi người, đặc biệt là những người tham dự trong FossAsia sẽ đầy đủ hơn.

Lilly chủ trì tổ chức việc này nhé? (soạn nội dung gửi mọi người comment,
và sau đó là tổ chức phát)

Kind regards,
Tuan