[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovThanks Lily!!

Lát nữa, trong tối nay, mình sẽ viết email cho mọi người để bàn nội dung và chương trình của buổi offline. :-)

-stk