[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov

2010/10/28 huu nhan tran <[email protected]>
Trường sư phạm phải là University of education chứ, lily có thể làm cho nó màu mè 1 chút được không?

Sai rùi bồ ơi. Education là giáo dục, Pedagogy mới là sư phạm. 2 từ đó khác nhau hoàn toàn. :)

-stk