[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovHi Lilly,

Lilly check & correct các thông tin trong Flyer cho thật chính xác với An và thầy Sơn nhé!

Về logo thì có thể lấy bản "đẹp" ở đây: https://fedoraproject.org/wiki/Logo, vừa chính xác, lại phân giải tốt, có thêm cả giải thích cách dùng rõ ràng.

Kind regards,
Tuan


From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
Cc: "An Nguyen" <[email protected]>, "Nguyen Thai Son" <[email protected]>, [email protected]
Sent: Thursday, October 28, 2010 5:55:27 PM
Subject: Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov

Chào các bạn,

Mình gửi cho mội người xem flyer cho Fedora release party. Đây mới là version đầu tiên cho nên ai có ý kiến gì cứ chia sẽ nhe. Mình có thiếu thông tin gì không, ngoài ra date/time, address? Về design thì các bạn nghĩ sao? Mình đã cố gắn theo format Fedora có đặc ra về branding (font, logo, etc), mà hình như logo đây hơi bị nhòe đi. Không biết là khi in ra sẽ bớt đi?

-lilly

aim: deuxlits