[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bàn kế hoạch tổ chức Fedora 14 Release PartyXin chào thầy Sơn và anh Ký. Chào anh Tuấn, chị Lily và các anh em trong SaigonLUG (CCed trong email này).

Về việc bàn tổ chức cho buổi offline, thì hôm trước em và anh Ký có gặp để bàn bạc một số ý như sau:

- Ngày thứ 7, 30 tháng 10, em và anh Ký sẽ họp và làm việc với thầy Sơn tại trường Sư Phạm. Anh Ký đề nghị là đi vào chiều tối để bàn bạc cho thoải mái.

- Về quy mô của buổi offline thì sẽ không làm lớn như Saigon SFD 2009. Một phần vì đây chỉ là "release party" chứ KHÔNG phải là "conference". Do vậy sẽ KHÔNG sử dụng/huy động lực lượng tình nguyện viên.

- Số lượng người tham gia ước lượng: 60 đến 70 người.
- Thành phần tham gia bao gồm:
+ Lực lượng khách mời do anh Tuấn từ iWay Việt Nam mời đến (bao gồm số lượng người mời từ FOSS.Asia)
+ SV-HS một số trường do thầy Sơn và thầy Ký huy động tham gia.
+ Cộng đồng FOSS tại miền Nam và một số người từ các doanh nghiệp ICT ở TP. HCM do cộng đồng SaigonLUG mời đến.

- Vấn đề hỗ trợ kĩ thuật cho Fedora và/hoặc Installfest sẽ do các anh em SaigonLUG cũng như các anh em FOSS mà anh Tuấn mời đến chia ra đảm nhiệm.

- Tờ rơi, Poster, banner,... nói chung là printing materials sẽ nằm trong quyền quyết định của bên anh Tuấn iWay. Tuy nhiên mong anh Tuấn gửi sớm cho thầy Sơn để thầy làm việc với các phòng ban công tác chính trị của nhà trường (RẤT QUAN TRỌNG)

- Và cuối cùng: Dự thảo tài chính... (cái này mọi người cùng nhau ước lượng xem sẽ tốn bao nhiêu cho những khoảng nào, kinh phí hiện có,...)

Mọi người thấy có điểm nào cần chỉnh sửa bổ sung thì vui lòng hồi âm sớm nhé.
An