[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov
@Tuấn: 
Okay, em sẽ đợi khi nào thầy Sơn trả lời vì em luôn luôn tưởng là Sư Phạm dịch qua tiếng Anh là "Pedagogy"

Về logo thì em đã lấy từ Fedora logo website rồi. Nếu ma dùng logo mầu mà in ra trắng đen thì cũng không lợi gì. Mà em sẽ gửi email và hỏi về size  nào nhỏ hơn để vừa hợp với size của flyer. 

Về in, thì Anh nghỉ sao? Anh muốn in bao nhiêu tờ? Anh co thể in được không, họac là muốn em đi in?

@Folami: viết "Come celebrate" không cần phẩy, vì là command form. 

@Huu: Làm flyer cũng khó lắm cho điệu hơn, vì mình có chuyên về typography design mà không biết vẽ. Cho nên mình không dám vẽ thêm. Bạn có muốn file để đưa them hình ảnh gì nào không?

@Thầy Sơn, em cần chi tiết về số địa chỉ và giờ/ngày buổi họp để đưa vào flyer. Nếu ai có thông tin này xin gửi qua cho mình. 

Cám ơn mội người!

Lilly 


On Oct 29, 2010, at 11:21 AM, Truong Anh. Tuan wrote:

Hi Lilly,

Lilly check & correct các thông tin trong Flyer cho thật chính xác với An và thầy Sơn nhé!

Về logo thì có thể lấy bản "đẹp" ở đây: https://fedoraproject.org/wiki/Logo, vừa chính xác, lại phân giải tốt, có thêm cả giải thích cách dùng rõ ràng.

Kind regards,
Tuan


From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
Cc: "An Nguyen" <[email protected]>, "Nguyen Thai Son" <[email protected]>, [email protected]
Sent: Thursday, October 28, 2010 5:55:27 PM
Subject: Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov

Chào các bạn,

Mình gửi cho mội người xem flyer cho Fedora release party. Đây mới là version đầu tiên cho nên ai có ý kiến gì cứ chia sẽ nhe. Mình có thiếu thông tin gì không, ngoài ra date/time, address? Về design thì các bạn nghĩ sao? Mình đã cố gắn theo format Fedora có đặc ra về branding (font, logo, etc), mà hình như logo đây hơi bị nhòe đi. Không biết là khi in ra sẽ bớt đi?

-lilly

aim: deuxlits