[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov----- Original Message -----
> From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: "An Nguyen" <[email protected]>, "Nguyen Thai Son" <[email protected]>, [email protected]
> Sent: Friday, October 29, 2010 12:43:41 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov
>
> @Tuấn: Okay, em sẽ đợi khi nào thầy Sơn trả lời vì em luôn luôn tưởng
> là Sư Phạm dịch qua tiếng Anh là "Pedagogy"

Chắc phải dịch thế này chứ nhỉ?!!
Thầy Sơn confirm với. Quan trọng nhất là chính xác với tên trường thực.

> Về logo thì em đã lấy từ Fedora logo website rồi. Nếu ma dùng logo mầu
> mà in ra trắng đen thì cũng không lợi gì. Mà em sẽ gửi email và hỏi về
> size nào nhỏ hơn để vừa hợp với size của flyer.

Em cứ resize mà dùng cũng được, anh dùng thế nhiều rồi :)

> Về in, thì Anh nghỉ sao? Anh muốn in bao nhiêu tờ? Anh co thể in được
> không, họac là muốn em đi in?

Nói về chuyện in ấn, An ơi, trong đó có thể lo vụ này được không? In ngoài
này rồi bê vào mất công.
Dĩ nhiên kinh phí thì chung, tiện em chi trước giúp, rồi khi vào anh sẽ
hoàn lại (chỉ cần nhớ lấy hóa đơn để anh gửi cho Fedora)

An confirm nhé!

Kind regards, 
Tuan