[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyHi Trúc,

----- Original Message -----
> From: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 30, 2010 9:31:00 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
>
> Theo một số quy định em nhớ thì Banner phải có phần tiếng Việt lớn hơn
> phần tiếng Anh và nằm ở trên.

Qui định gì vậy? ai qui định?
Anh chưa từng nghe thấy qui định này. Có chăng thì là các pano của nhà nước.

> Chắc chúng ta phải sửa lại design này
> đôi chút rồi. Có thể là "Buổi chào mừng Fedora 14"

Không nên dịch tí nào. Tuy nhiên, nếu nhất thiết phải dịch thì cách dịch này cũng
được.

Kind regards, 
Tuan