[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "Folami Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 30, 2010 10:36:41 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
> Đẹp quá nhưng bỏ hình các quân bài đi nếu ko phòng CTCTSV sẽ không
> duyệt đâu.

Thanks.
Bản chính thức sẽ bỏ hình đó đi, thay bằng hình gì đó khác.

> Hình như sự kiện này trùng với event của FOSS ASIA.

Đúng rồi, cũng nhân dịp mình bay vào đó dự FossAsia & muốn giao lưu với
FOSS Community SG mà!

Kind regards, 
Tuan