[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 30, 2010 11:14:46 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
> 
> Software Freedom Day năm trước tụi em cũng phải chú ý phần này, bởi vì
> đơn vị tổ chức là trường Đại học Sư phạm vì vậy cũng có một số quy
> định riêng còn có một số quy định về kích thước nữa. Năm nay anh nên
> hỏi thầy Sơn kĩ lại.

Thanks Trúc. Understood :)

Thầy Sơn confirm nhé!
Tốt nhất là Thầy xem cả cái Pano góp ý chính xác từng phần luôn.

Kind regards, 
Tuan