[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 30, 2010 12:57:03 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
> Hi all, lát nữa mình sẽ họp với thầy Sơn và sẽ confirm hết cho mọi
> người.
> 
> Tuy nhiên Trú nói hoàn toàn đúng đó anh Tuấn. Nếu muốn treo bandroll
> trước cổng trường, trong campus thì bắt bộc là chữ Việt phải có và
> phải lớn hơn chữ Anh. Chỉ có poster, nếu làm và dán ở khu vực Khoa
> Toán - Tin thì nhiều khi cũng không sao.
> 
> Nhưng anyway, em sẽ confirm chi tiết sau khi họp vào chiều nay.

Chưa thấy An gửi thêm thông tin gì. Tuy nhiên, anh cũng cứ điều chỉnh
tiếng Việt luôn.

Gửi lại mọi người 2 pano khổ lớn.

Kế hoạch in thế nào nhỉ? Phải chuẩn bị sớm không lại không kịp!

Kind regards, 
Tuan 

Attachment: banner2-1.svg
Description: image/svg

Attachment: banner3-1.svg
Description: image/svg