[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyOn Nov 1, 2010, at 11:33 AM, Truong Anh. Tuan wrote:

> Anh đăng ký 1 bàn ở exhibition area rồi, nhưng không rõ BTC bố trí
> thế nào.
> 
> Kind regards, 
> Tuan 

Không sao thì em sẽ làm flyer cho xong xuôi, gửi cho các bạn xem một lần nứa, chia sẽ ý kiến gì đó.

Em định làm flyer xong 07/11. Sao đó gửi qua cho An in ra. Rồi khi nào em và anh Tuấn đến nơi, thì mình sẽ lấy flyer phát trong may buổi họp. Càn nhiều ngưới lấy flyer phát thì càn tốt hơn. Ai có muốn phát flyer thì xin báo trược để biết bao nhiều tờ nên in. Hiện giờ anh Tuấn và An thấy nên in bao nhiêu tờ? Khoảng 100 đủ không?

-lilly