[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Flyer Fedora 14 Release PartyCho xin hỏi dịch địa chỉ trường ĐH như thế nào?

Trên pano thì đề: "Giảng đường lớn"

Mà trên mạng thì mình có thấy ghi là: 280 An Dương Vương, Q5. 

Nên dùng cái nào để cho dễ nhất tìm trường?

-lilly