[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Flyer Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: "An Nguyen" <[email protected]>, "Nguyen Thai Son" <[email protected]>, "Lê Công Ký"
> <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Sent: Monday, November 1, 2010 2:23:58 PM
> Subject: Flyer Fedora 14 Release Party
> Cho xin hỏi dịch địa chỉ trường ĐH như thế nào?
> 
> Trên pano thì đề: "Giảng đường lớn"
> 
> Mà trên mạng thì mình có thấy ghi là: 280 An Dương Vương, Q5.
> 
> Nên dùng cái nào để cho dễ nhất tìm trường?

Giảng đường lớn nghĩa là "Large Classroom" thôi :)

Đề nghị thầy Sơn confirm chính xác địa điểm sẽ tổ chức.

Kind regards, 
Tuan