[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartySorry mọi người vì hôm nay bận vài việc nên không reply email sớm hơn

Sau hôm họp với thầy Sơn thì có vài ý sau:
 
- Thứ nhất là về chuyện banner:
Thầy Sơn đề nghị chọn banner này http://emichan.fedorapeople.org/banner3.png và có một số chỉnh sửa như sau
+ Bỏ hình lá bài (em đề xuất thay thế bằng hình quân cờ vua)
+ Thay địa điểm tổ chức "Giảng đường lớn" thành "Giảng đường D"
+ Dịch dòng chữ lớn trên cùng Fedora 14 Release Party sang tiếng Việt.
+ Thay dòng "Free your Computer" bằng dòng Fedora 14 Release Party (vốn bị dịch sang tiếng Việt ở trên)
=> Lí do: Dòng "Free Your Computer" khá nhạy cảm......

- Thứ nhì, về địa điểm tồ chức:
+ Giảng đường D
+ trường Đại học Sư Phạm trong tiếng Anh là HCM University of Pedagogy
+ Địa chỉ là 221 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TPHCM

Nội dung mà mình trao đổi với thây Sơn là vậy.

Mình sẽ tiếp tục đọc và phản hổi email của mọi người.