[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, November 1, 2010 4:56:06 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
> Sorry mọi người vì hôm nay bận vài việc nên không reply email sớm hơn
> 
> Sau hôm họp với thầy Sơn thì có vài ý sau:
> 
> - Thứ nhất là về chuyện banner:
> Thầy Sơn đề nghị chọn banner này
> http://emichan.fedorapeople.org/banner3.png và có một số chỉnh sửa như
> sau
> + Bỏ hình lá bài (em đề xuất thay thế bằng hình quân cờ vua)
> + Thay địa điểm tổ chức " Giảng đường lớn " thành " Giảng đường D "
> + Dịch dòng chữ lớn trên cùng Fedora 14 Release Party sang tiếng Việt.
> + Thay dòng " Free your Computer " bằng dòng Fedora 14 Release Party (
> vốn bị dịch sang tiếng Việt ở trên )
> => Lí do : Dòng " Free Your Computer " khá nhạy cảm ......
> 
> - Thứ nhì, về địa điểm tồ chức:
> + Giảng đường D
> + trường Đại học Sư Phạm trong tiếng Anh là HCM University of Pedagogy
> + Địa chỉ là 221 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TPHCM

Gửi mọi người pano cập nhật.

Về thời gian, tôi đề xuất nen bắt đầu từ 17h cho mọi người tiện tham dự
(cả các bạn SV, cũng như thành viên cộng đồng; FossAsia hôm đó có thể kết
thúc tầm 16h30); ngày vẫn là thứ Bảy, 13/11.
Kết thúc lúc khoảng 20h là vừa.
Nếu mọi người thống nhất thì các phần thông tin sẽ sử dụng thông tin chính
thức này.

Kind regards, 
Tuan 

Attachment: banner3-2.svg
Description: image/svg