[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, November 3, 2010 11:43:04 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
> Cám ơn mội người. Hy vộng là mình đã sửa lại hết vài typos/errors.
> 
> Như vậy, đây là final version anh Tuấn và An nha?

Anh nghĩ là ổn rồi đấy. Thanks Lilly.

> Nếu không có vẫn đề gì nửa, thì An in ra version này.

An care việc in flyer, poster và pano nhé?!
Lấy hóa đơn khi nào vào gặp anh sẽ gửi tiền luôn.

Kind regards, 
Tuan