[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
An care việc in flyer, poster và pano nhé?!
Lấy hóa đơn khi nào vào gặp anh sẽ gửi tiền luôn.

Chà, vụ in hóa đơn thì em phải hỏi lại mấy anh em khác. Vì trước giờ tất cả events của SaigonLUG chuyện in banner, poster là do người khác đảm trách. Thành ra em cũng không biết chỗ nào để in cả. Em sẽ hỏi rồi phản hồi sớm.

An