[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party



[Fowarded]

Đây là 2 mẫu poster mới của Fedora anh thấy khá đẹp:
https://fedoraproject.org/w/uploads/3/3f/Freedom1_2.png
https://fedoraproject.org/w/uploads/2/26/Freedom4_2.png

Tuy nhiên, anh chợt nhận ra là riêng 2 mẫu này không thấy bản gốc SVG (các
mẫu khác đều có).
Anh đang gửi thư lên mailing list cũng như trực tiếp tới tác giả hỏi lấy
bản gốc. Nếu sợ muộn, em có thể đưa mấy bản kia đi in trước. Mai có bản gốc
này anh sẽ gửi ngay cho.

Tham khảo một số mẫu khác:
https://fedoraproject.org/wiki/Artwork/MarketingCollateral#General_Purpose_Re-usable_Fedora_Poster_Designs

Kind regards,
Tuan


 

 Cảm ơn anh Tuấn.

Em thấy có mẫu này khá hợp cho mình http://fedoraproject.org/wiki/File:Generic_release_party_poster.svg
Anh Tuấn là lead organizer vụ này nên em chờ anh quyết định. Nếu anh đồng ý thì ngay trong tối nay em sẽ dùng Photoshop để edit cái mẫu poster đó lại theo thông tin của mình (À nhầm! GIMP! :D)

Còn vụ banner và flyer thì sẽ in trước 2 banners cho trường ĐH SP và 100 Flyer cho chị Lily. Bây giờ em đi hỏi để có con số cuối cùng rồi sẽ PM anh Tuấn số tài khoản của em.

Cheers
An!