[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "Lê Công Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn"
> <[email protected]>, "Lê Kiến Trúc" <[email protected]>, "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Monday, November 8, 2010 3:28:18 PM
> Subject: Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> 
> Em thấy có mẫu này khá hợp cho mình
> http://fedoraproject.org/wiki/File:Generic_release_party_poster.svg

Anh cũng suy nghĩ về mẫu này rồi, nhưng không khoái ở điểm non-reusable :)
Anh muốn nếu có thể mình giữ lại (trong SaigonLUG) cho những sự kiện khác.

Cứ để anh hỏi bản gốc của 2 mẫu kia xem sao.

Ngoài ra, anh vừa nhận được 1 suggestion từ cộng đồng Fedora khá hay [1]
Em xem hình cắt anh chụp lại attached sẽ thấy.
Idea là 4 mảnh ghép, khi in lên sẽ ghép thành bức tranh poster lớn tương
ứng với 4 "nền tảng phát triển" của FedoraProject.

[1] http://jsimon.fedorapeople.org/fourfsfinal.svg

> Anh Tuấn là lead organizer vụ này nên em chờ anh quyết định. Nếu anh
> đồng ý thì ngay trong tối nay em sẽ dùng Photoshop để edit cái mẫu
> poster đó lại theo thông tin của mình (À nhầm! GIMP! :D)

File SVG thì xử lý bằng Inkscape là đẹp nhất (chuyên hơn cho xử lý ảnh
Vector).
Em cũng lưu ý khi mang ra hàng in cũng sử dụng bản gốc vector (SVG
format) sẽ có được chất lượng in chuẩn nhất.

> Còn vụ banner và flyer thì sẽ in trước 2 banners cho trường ĐH SP và
> 100 Flyer cho chị Lily. Bây giờ em đi hỏi để có con số cuối cùng rồi
> sẽ PM anh Tuấn số tài khoản của em.

OK, cứ đặt in đi rồi PM cho anh nhé!

Kind regards, 
Tuan 

Attachment: fourfs.png
Description: PNG image