[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release PartyHi An,

----- Original Message -----
> From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> To: "An Nguyen" <[email protected]>
> Cc: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "Lê Công Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn"
> <[email protected]>, "Lê Kiến Trúc" <[email protected]>, "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Monday, November 8, 2010 3:55:18 PM
> Subject: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> ----- Original Message -----
> > From: "An Nguyen" <[email protected]>
> > To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> > Cc: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "Lê Công
> > Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn"
> > <[email protected]>, "Lê Kiến Trúc" <[email protected]>,
> > "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> > Sent: Monday, November 8, 2010 3:28:18 PM
> > Subject: Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release
> > Party
> >
> > Em thấy có mẫu này khá hợp cho mình
> > http://fedoraproject.org/wiki/File:Generic_release_party_poster.svg
> 
> Anh cũng suy nghĩ về mẫu này rồi, nhưng không khoái ở điểm non-reusable :)
> Anh muốn nếu có thể mình giữ lại (trong SaigonLUG) cho những sự kiện khác.
> 
> Cứ để anh hỏi bản gốc của 2 mẫu kia xem sao.
> 
> Ngoài ra, anh vừa nhận được 1 suggestion từ cộng đồng Fedora khá hay [1]
> Em xem hình cắt anh chụp lại attached sẽ thấy.
> Idea là 4 mảnh ghép, khi in lên sẽ ghép thành bức tranh poster lớn tương
> ứng với 4 "nền tảng phát triển" của FedoraProject.
> 
> [1] http://jsimon.fedorapeople.org/fourfsfinal.svg

Có vẻ như không lấy được bản original của 2 poster anh định ban đầu (họ bị
thất lạc, chưa chắc đã tìm lại được sớm).
Vậy giờ nghiêng về phương án của em thích hoặc phương án mới anh gửi thôi.

Mọi người cho ý kiến xem.

Kind regards, 
Tuan