[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Lê Công Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn" <[email protected]>, "Lê Kiến Trúc"
> <[email protected]>, "Lilly Nguyen" <[email protected]>, "An Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Monday, November 8, 2010 4:47:42 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> 
> Có vẻ như không lấy được bản original của 2 poster anh định ban đầu (họ bị
> thất lạc, chưa chắc đã tìm lại được sớm).
> Vậy giờ nghiêng về phương án của em thích hoặc phương án mới anh gửi
> thôi.

Nếu sử dụng phương án có đầy đủ thông tin ngày giờ thì anh thích phương án
này hơn: http://emichan.fedorapeople.org/release_14.png

File nguồn ở đây: http://emichan.fedorapeople.org/release_14.svg

Giờ đã khá sát rồi. Quyết luôn nhé?

Kind regards, 
Tuan