[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party

2010/11/9 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Lê Công Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn" <[email protected]>, "Lê Kiến Trúc"
> <[email protected]>, "Lilly Nguyen" <[email protected]>, "An Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Monday, November 8, 2010 4:47:42 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
>
> Có vẻ như không lấy được bản original của 2 poster anh định ban đầu (họ bị
> thất lạc, chưa chắc đã tìm lại được sớm).
> Vậy giờ nghiêng về phương án của em thích hoặc phương án mới anh gửi
> thôi.

Nếu sử dụng phương án có đầy đủ thông tin ngày giờ thì anh thích phương án
này hơn: http://emichan.fedorapeople.org/release_14.png

File nguồn ở đây: http://emichan.fedorapeople.org/release_14.svg

Giờ đã khá sát rồi. Quyết luôn nhé?

Kind regards,
Tuan


À, giờ mới đọc email này.

Nếu anh thích mẫu này hơn thì em sẽ desgin lại poster khác theo mẫu này cũng đuợc. Sáng nay em đi in 2 banner và 100 flyer trước, thêm vài poster in sau 1 chút cũng không sao.

An