[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: [email protected], "Lê Công Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn" <[email protected]>, "Lê
> Kiến Trúc" <[email protected]>, "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, November 9, 2010 1:52:32 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> Ôi, giờ về đến nhà em mới đọc được email của anh Tuấn! Chết thật, hồi
> sáng khi em trao đổi với anh Tuấn qua phone là em đã ở nhà in rồi nên
> không có check mail được. Em lỡ đặt in 5 cái poster mẫu cũ mà em vẽ
> khuya hôm qua rồi!

:)

> Giờ làm sao hả mọi người?

An thử gọi ra xem họ in chưa. Nếu in rồi thì thôi, cũng không sao mà.
Còn nếu họ chưa in poster đó thì bảo họ từ từ mình đổi lại mẫu khác 1
chút cho đẹp hơn.

Kind regards, 
Tuan