[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release PartyHi Trúc,

----- Original Message -----
> From: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, November 9, 2010 5:51:32 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> Lưu ý 1 điều dù thứ 7 này, 13/11 đã tổ chức release party tuy nhiên
> chưa hề có một thông báo chính thức gì đến với cộng đồng cũng chưa hề
> có một trang chủ đưa lên thông tin về sự kiện. Không lẽ đây chỉ là sự
> kiện nội bộ tại trường ĐHSP? Hiện tại có nhiều bạn đang quan tâm về
> Fedora nhưng chưa có các thông tin trên cũng không dám quảng bá chính
> thức đến mọi người qua các kênh như diễn đàn, facebook...

Trong thread của anh với An (có cc cho SaigonLUG) đã có các URLs này rồi:

http://saigonlug.org/2010/11/fedora-14-release-party/
https://fedoraproject.org/wiki/Release_Party_F14_HCMC

Kind regards, 
Tuan