[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: lich lam viec voi nguoi khiem thi Ha NoiDear my friends,

Until this time, there are 6 volunteers willing to join into the "project".

By your registrations, I have a task assignment table as below:
  1. Remaster Ubuntu CD for blind: Arky, Phan Trong Khanh (1b), Yang Ha Nguyen
  2. Documentation: Arky, Le Trung Nghia, Hong D. Tran, Yang Ha Nguyen, Truong Anh Tuan
  3. Training & Support: Arky, Le Trung Nghia, Hong D. Tran, Yang Ha Nguyen, Truong Anh Tuan
  4. Portable NVDA: Arky, Nguyen Vu Hung, Yang Ha Nguyen
Arky will involve to all tasks to have support for everyone when needed.
And I will be also the coordinator to connect everyone as well as the "client".

I think we should have a meeting to kick-off the project.
Any ideas about place and time?

However, email maybe good enough (up to you). We can communicate via HanoiLUG mailing list.

Everyone is welcome to join with us.
I hope we can have some members from SaigonLUG and other areas.

Please tell me if you have any comments or questions.

Kind regards,
Tuan


From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
Cc: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "Arky" <[email protected]>
Sent: Thursday, November 18, 2010 1:51:00 PM
Subject: Fwd: lich lam viec voi nguoi khiem thi Ha Noi

Chào các bạn,

Sáng hôm qua, tôi và Arky (người Ấn Độ) đã có buổi làm việc với trung tâm Tia Sáng thuộc Hội người mù Hà Nội (tiếp theo của buổi làm việc với hội người khuyết tật Hà Nội hơn 1 tuần trước). Chúng tôi nhận thấy Trung Tâm và Hội cần rất nhiều sự hỗ trợ về CNTT phục vụ cho các hoạt động nâng cao điều kiện sống cho người mù.

Hiện phòng đào tạo về sử dụng máy tính & internet của TT đang sử dụng khoảng gần 10 máy tính, 100% cài Windows và phần mềm hỗ trợ người mù JAWS. 
Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ cho Hội chuyển đổi hết sang sử dụng Linux và FOSS.

Dự kiến ban đầu, sẽ thành lập một nhóm tình nguyện, lấy nòng cốt là tôi và Arky, join thêm các thành viên trong HanoiLUG và các cộng đồng FOSS trong nước, thực hiện localize (cả dịch và điều chỉnh cho thích ứng với người Việt) các phần mềm, công cụ liên quan, sau đó triển khai trước mắt tới TT Tia Sáng, rồi dần dần tiếp tục nhân rộng ra toàn hội người mù Hà Nội cũng như trên địa bàn cả nước.

Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ tham gia của các thành viên trong cộng đồng.

Dự kiến, buổi ra mắt nhóm sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất tùy thuộc vào lượng phản hồi của mọi người (có thể dùng tại VP cty iWay).

Dưới đây là danh sách một số các công việc cần thực hiện trong thời gian tới được Arky tóm lược. Dự kiến phiên bản đầu tiên sẽ base trên Ubuntu + các tools hỗ trợ Accessibility.

Mọi người tham khảo, rồi liên lạc lại sớm với nhóm chúng tôi.

--------------
Summarized in English
--------------

Yesterday, I and Arky (the FOSS man from India, you know) had a meeting at The Light center of Hanoi Blind People Association. After the meeting, we see we can help them a lot.

The Light is the center of HBPA where blind people trained skills for improving their life especially, computer & internet accessibility skills.
They have got about 10 PCs which running Windows & JAWS. We hope can help them to adopt to Linux and FOSS for legal issues and better Vietnamese support as well.

Our first idea is to organize a small team among Hanoi and other FOSS communities to localize open softwares and tools, then deploy in The Light center, then finally, extend support to Blind People Association in Hanoi, HCMC and all provinces.

Currently, there are two members in the team (I and Arky). I hope we can join more people (both technicians and others) into our team.
The team will have the first meeting soon (maybe, at my office).

Below are some first tasks need to be done soon (the first version should be based on Ubuntu).

Please read, think carefully and contact us soon. Thanks!

Kind regards,
Tuan


From: "Arky" <[email protected]>
To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
Sent: Thursday, November 18, 2010 11:53:46 AM
Subject: Re: lich lam viec voi nguoi khiem thi Ha Noi

Hi,

Here is the tasklist for help the blind in vietnam.

1) Remaster Ubuntu CD for blind
   a) Change the defaults to accessible screen reader mode
   b) Create Vietnamese version of accessible LiveCD/LiveUSB
       i) Get all latest gnome desktop translations
       ii) Change default locale to Vn
       iii) Change default speech-dispatcher locale to vn-test
2) Documentation
    a) Translate Orca screen reader documentation / Tutorials / Cheat sheets to Vietnamese

3) Training & Support
   a) Conduct training sessions in Vietnamese at various Blind NGO's
   b) provide local linux support

4) Portable NVDA
  a) Create portable images of NVDA screen readers on usb and distribute them
 
Cheers

--arky 
 
Rakesh 'arky' Ambati| IT Consultant |Blog: http://playingwithsid.blogspot.com