[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: An NGUYEN resign as SaigonLUG's team leaderChào anh An, em có thể tham gia Việt hóa cho Debian không ạ? Em rất
muốn tham gia vào 1 dự án lớn! :D