[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: An NGUYEN resign as SaigonLUG's team leader@Tuấn: Thank you for your input. I truly appreciate your enthusiasm toward the community. :D

@Huynh Van Tin, @Dau Tai: TUYỆT VỜI!!! Mình sẽ tạo một chủ đề riêng cho việc dịch thuật trên list này để chúng ta bàn bạc dễ hơn.

Thân mến.
An