[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]----- Original Message -----
> From: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
> To: "\"Dự án \"Mandatory for OpenSource Translation\"\"" <[email protected]>
> Cc: "An Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, December 7, 2010 5:26:26 PM
> Subject: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]
> 
> Cái đó quan trọng với mục tiêu của dự án MOST do Ubuntu xuất phát từ
> Debian, cho nên nhiều gói phần mềm trong Ubuntu cần dịch thượng nguồn
> tức là trong Debian, sau đó sẽ tự đồng nhập vào Ubuntu.

Rất mừng vì cuối cùng anh Quỳnh đã nhớ và nhắc đến upstream.
Hy vọng mọi người hiểu & lưu ý vấn đề này và đội dịch nên hoặc dịch từ
upstream (GNOME, FF...) cắt cử người (team leader?) đưa kết quả cuối
cùng lên upstream.

Hy vọng các dự án nguồn cũng như các distro khác (Fedora, Mint..) cũng
được hưởng lợi từ kết quả làm việc, đóng góp của mọi người.

FOSS là vậy. Cần để những đóng góp của mình được tới với đông đảo cộng
đồng nhất có thể.

P.S. lưu ý tương tự với các phần công việc khác ngoài dịch.

Kind regards, 
Tuan