[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]Le 07/12/2010 17:38, Truong Anh. Tuan a écrit :
----- Original Message -----
From: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
To: "\"Dự án \"Mandatory for OpenSource Translation\"\"" <[email protected]>
Cc: "An Nguyen" <[email protected]>
Sent: Tuesday, December 7, 2010 5:26:26 PM
Subject: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]

Cái đó quan trọng với mục tiêu của dự án MOST do Ubuntu xuất phát từ
Debian, cho nên nhiều gói phần mềm trong Ubuntu cần dịch thượng nguồn
tức là trong Debian, sau đó sẽ tự đồng nhập vào Ubuntu.
Rất mừng vì cuối cùng anh Quỳnh đã nhớ và nhắc đến upstream.
Có lẽ anh Tuấn quá ít đọc wiki của dự án MOST nhỉ? Việc nhắc dịch các
gói upstream tôi đã nhắc từ đầu và thường xuyên ! ;-)
http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/Ubuntu


--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/