[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]Hì, anh Duy lâu lắm rồi mới thấy. Khỏe luôn chứ anh?

Vậy anh join cùng bọn em vụ này không? :-)

An