[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng ViệtOk, Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu được vậy! :-)

On 12/7/2010 5:19 PM, An Nguyen wrote:
Hi all,

Thật tình xin lỗi mọi người (Đặc biệt là anh Huynh Van Tin và bạn Tài). Mấy bữa rồi lu bu quá nên hẹn mà gần cả tuần rồi mới gửi email này cho mọi người.

Đi vào vấn đề luôn:

1. Thành lập đội Việt hóa cho Debian 6.0 Squeeze:
+ Mục đích: Việt hóa các gói phần mềm của Debian phiên bản 6.0 sang tiếng Việt.

+ Vì sao phải Việt hóa? Debian 6.0 hứa hẹn sẽ sử dụng nhiều công nghệ mới up-to-date, thân thiện với người dùng hơn. Việt hóa giao diện Debian sang tiếng Việt sẽ giúp người dùng tại Việt Nam dễ dàng làm quen hơn với Debian cũng như Linux nói chung.

+ Tài chính: Trước mắt thì công việc dịch thuật là dựa trên tinh thần tự nguyện và thời gian rảnh của các thành viên. Tuy nhiên mình sẽ liên hệ với dự án MOST (có một nguồn quỹ cộng đồng) để xem họ có thể có hỗ trợ tài chính gì cho nhóm dịch hay không. Phần này bàn đến sau khi team dịch thuật đã đi vào hoạt động.

2. Tham gia như thế nào:
- Tham gia mailing list Vietnamese Users của Debian tại đây: http://lists.debian.org/debian-user-vietnamese/
+ Trong trang web trên có một ô nằm bên cạnh dòng Your email address, mọi người điền chính xác địa chỉ email mà mình sẽ dùng để tham gia nhóm dịch thuật vào đó rồi nhấn "Subscribe". Sau đó sẽ có một email hướng dẫn tham gia mailing list đó được gửi đến cho mọi người.
Nếu mọi người cần giúp đỡ gì thì cứ phản hồi lại cho mình. Mình sẽ trả lời ngay lập tức. :-)

+ Sau khi tham gia list thì mọi người hãy gửi một email lên mailing list đó giới thiệu vài lời về bản thân để mình tiện lên danh sách nhóm dịch (tiếng Anh hay tiếng Việt đều được).
Mình cũng vừa gửi một email để bắt đầu kêu gọi thành lập team Việt hóa Debian trên đấy rồi: http://lists.debian.org/debian-user-vietnamese/2010/12/msg00000.html

Trước mắt là vậy đã, sau khi anh chị em tham gia vào mailing list đó rồi thì chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch dịch thuật Debian và tuyển mộ thêm thàn viên mới, vân vân.. :-)

Mình sẽ liên hệ với mấy người bạn là Debian Developer để yêu cầu quyền quản lí mailing list đó, nhằm mục đích tạo thuận lợi hơn cho chúng ta khi tham gia thảo luận và dịch thuật sau này.


Thế nhé, có vấn đề gì mọi người cứ phản hổi cho mình, mình sẽ trả lời ngay lập tức! :-)
Rất hy vọng sự tham gia của mọi người!

Cheers!
An
--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug