[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: An NGUYEN resign as SaigonLUG's team leaderTôi xin đăng ký một suất, chủ yếu là để học hỏi. Hy vọng tôi có thể
đóng góp cho cộng đồng :)