[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]----- Original Message -----
> From: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
> To: "\"Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation\"\"" <[email protected]>
> Cc: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, December 7, 2010 6:37:59 PM
> Subject: Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]
> Le 07/12/2010 17:38, Truong Anh. Tuan a écrit :
> > ----- Original Message -----
> >> From: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
> >> To: "\"Dự án \"Mandatory for OpenSource Translation\"\""
> >> <[email protected]>
> >> Cc: "An Nguyen" <[email protected]>
> >> Sent: Tuesday, December 7, 2010 5:26:26 PM
> >> Subject: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0
> >> Squeeze sang tiếng Việt]
> >>
> >> Cái đó quan trọng với mục tiêu của dự án MOST do Ubuntu xuất phát từ
> >> Debian, cho nên nhiều gói phần mềm trong Ubuntu cần dịch thượng nguồn
> >> tức là trong Debian, sau đó sẽ tự đồng nhập vào Ubuntu.
> >
> > Rất mừng vì cuối cùng anh Quỳnh đã nhớ và nhắc đến upstream.
> 
> Có lẽ anh Tuấn quá ít đọc wiki của dự án MOST nhỉ? Việc nhắc dịch các
> gói upstream tôi đã nhắc từ đầu và thường xuyên ! ;-)
> 
> http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/Ubuntu

Mọi người lao vào dịch Ubuntu (thực chất là dịch GNOME và các thứ khác
trên Ubuntu). Tôi không rõ đang thực hiện thế nào, nhưng phải có cách nào
đó "export" các phần dịch GNOME-Ubuntu này để "import" lên upstream chứ
hả??

Anyway, phải làm sao cho công sức đóng góp của mọi người đến được đông
đảo cộng đồng nhất có thể. Trách nhiệm này thuộc về trưởng dự án MOST
(anh Quỳnh) và các trưởng nhóm Ubuntu (PTKhanh), OOo (NVHưng).
Cộng đồng đang chờ một câu trả lời có trách nhiệm hơn!!

Kind regards, 
Tuan