[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]Le 08/12/2010 16:43, Truong Anh. Tuan a écrit :

Rất mừng vì cuối cùng anh Quỳnh đã nhớ và nhắc đến upstream.
Có lẽ anh Tuấn quá ít đọc wiki của dự án MOST nhỉ? Việc nhắc dịch các
gói upstream tôi đã nhắc từ đầu và thường xuyên ! ;-)

http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/Ubuntu
Mọi người lao vào dịch Ubuntu (thực chất là dịch GNOME và các thứ khác
trên Ubuntu). Tôi không rõ đang thực hiện thế nào, nhưng phải có cách nào
đó "export" các phần dịch GNOME-Ubuntu này để "import" lên upstream chứ
hả??

Nếu anh không rõ, lại là do anh không theo dõi các trao đổi trên hộp thư
chung này. Mời anh đi tìm trong các archives của ML:Anyway, phải làm sao cho công sức đóng góp của mọi người đến được đông
đảo cộng đồng nhất có thể. Trách nhiệm này thuộc về trưởng dự án MOST
(anh Quỳnh) và các trưởng nhóm Ubuntu (PTKhanh), OOo (NVHưng).
Cộng đồng đang chờ một câu trả lời có trách nhiệm hơn!!
Anh Tuấn nói như thế này có về nghĩ là chúng tôi đang thiếu trách nhiệm.
Vậy mời anh Tuấn thể hiện nhiều trách nhiệm cụ thể hơn, không chỉ bằng
lời viết nhé ! Thậm chí có thể thay chúng tôi nếu anh cảm thấy anh có
thể chỉ đạo dự án tốt hơn !
Mà thực tế ở đây tôi không phải là trưởng dự án gì đâu, đã có bầu việc
này đâu, chỉ có những người như anh mới gọi tôi như thế ! Tôi chỉ "cầm
tay lái" *tạm thời* bởi vì không thấy ai đứng lên "cầm tay lái". Thế thôi.

Chúc mạnh khỏe

--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/