[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]2010/12/8 Duy Hùng Trần <[email protected]>:
> Ngoài ra còn nhiều nơi khác để tải các tập tin po nhưng bản thân mình chưa
> dịch các gói ở các khu vực đó nên chưa biết chắc chắn cách làm việc với
> chúng.

Nếu gói đó không phải là "đặc sản Debian" (chỉ có Debian mới có) thì
ngó qua Ubuntu. Theo tui biết (cách đây vài năm), Fedora có dịch chút
đỉnh nhưng không được bao nhiêu. Ngoài Ubuntu thì không còn distro nào
khác dịch riêng. May ra Hacao Linux.

> Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có 1 bài viết hướng dẫn đầy đủ hơn, các
> hình ảnh minh họa càng tốt, vì việc dịch thuật trong Debian hơi mới so với
> nhiều bạn, dù là những bạn đã tham gia dịch Ubuntu.

Wiki của du-an-most.hanoilug.org hình như có vài hướng dẫn.

> An Nguyen ơi, sau khi vận động và tổ chức xong nhóm dịch Debian, bạn có thể
> xin Debian mở 1 mailing list riêng cho l18n của Việt Nam để tiện trao đổi và
> hướng dẫn mọi người được không?

Sao không dùng [email protected]? Lực lượng dịch thuật
không nhiều, nếu tập trung 1 chỗ thì tốt hơn. Bên
Ubuntu/GNOME/LibreOffice cũng có thể góp ý nếu cần. Tui thấy hộp thư
riêng chỉ nên dùng cho những thứ chả mấy liên quan đến dịch thuật (vd,
debian devs cần thông báo gì đó cho toàn nhóm debian-vi chẳng hạn).
-- 
Duy