[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]
> Lực lượng dịch thuật không nhiều nhưng không nghĩa là chúng tôi phải chơi
> với những người không tôn trọng lĩnh vực hoạt động của chúng tôi.
có vẻ hiện tại mọi người reply lại không đúng hộp thư ban đầu của dự án most rồi. đang chỉ gửi sang saigonlug thôi đề nghị chỉnh lại.

Về dự án MOST.
Một vài góp ý nhỏ với tư cách người đã từng tham gia dịch Ubuntu trong dự án MOST. Hiện tại chất lượng bản dịch đã khá tốt rồi không cần thực hiện gì nhiều nữa (cảm nhận bản thân người dùng ubuntu 4 năm). Có chăng chỉ là khi Ubuntu có sử dụng phần mềm mới phiên bản mới mới cần thiết dịch thêm và việc hỗ trợ hay không từ Quỹ cộng đồng MOST còn phải quyết định bởi nhóm quản lý quỹ vì thực tế xem như đã giải ngân xong dự án chuyển sang quỹ cộng đồng hết nên có thể hỗ trợ cho nhiều dự án mã nguồn mở. Và ý đồ của dự án MOST là bản địa hóa phần mềm nguồn mở không phân biệt các phần mềm vì vậy sử dụng mailing list này cho số dự án + với số người tham gia (phải nói là nhỏ) là hợp lý. Hoàn toàn có thể lập ra một mailing list khác và vận động các thành viên tham gia tuy nhiên liệu có lợi thế (có thể gọi là cạnh tranh) về mặt thành viên hay không? Trên diễn đàn ubuntu-vn cũng có người hỏi tại sao là Ubuntu-vn mà không phải là các distro khác thì câu trả lời cũng tương tự, sự phổ biến đến với mọi người. 
Liệu Debian, Ubuntu, Fedora ở Việt Nam đã có bao nhiêu cuộc hội thảo, trao đổi về việc vận động Việt hóa phần mềm? Với dự án Most đó là nhiều cuộc gặp mặt, seminar tại nhiều vùng miền.

Về Ubuntu, Fedora, Debian, Gnome... Ubuntu chuyển sang dùng Unity thì như nói ở trên quyết định có hỗ trợ quỹ là ở ban quản lý. nhưng quyết định có dịch hay không lại ở "người tham gia dịch". Tuy nhiên có một điều rằng việc dịch Debian chủ yếu là ở Gnome hay ở phần mềm, xét về Gnome thì việc dịch thuật từ dự án MOST đã ưu tiên đưa các gói dịch từ Ubuntu sang lại Upstream vì vậy Debian cũng có thể dùng lại được mà không cần bỏ nhiều công sức ra, còn việc thực hiện dịch một nhánh như dự án Ubuntu trên Launchpad thì cần một lượng người dùng đông đảo. Có thể ghé sang thấy rằng nhóm dịch trên Launchpad có những người không hề tham gia dự án MOST và họ biết đến việc dịch qua nhiều kênh khác nữa. Với những thành viên này khó mà vận động họ dịch từ Upstream (khó khăn, và không có tính cộng tác nhiều như launchpad).
Nếu thật sự muốn thực hiện cần phải liệt kê ra một danh sách các gói của Debian và những gói cần dịch, liệt kê các gói thượng nguồn để tham khảo và có thể là liệt kê cả những anh em bà con khác như Ubuntu xem có trộn chúng với nhau được không. Sau đó mới tìm thành viên và cho họ đăng kí dịch, đây là cách mà dự án MOST đã thực hiện.

--
OpenPGP key: D1495710