[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] (OT) [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]On 12/09/2010 10:35 AM, icy wrote:
Xin chào,

Mọi người tham gia thảo luận hăng quá :)

Mình vừa mới đọc trang này: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=rUVtjxyrepq2IAOTmjnqvbw&hl=vi#gid=0
. Thấy cách quản lý công việc của mọi người khá đơn giản. Mình đề nghị
dùng các hệ thống tốt hơn để quản lý, ví dụ Trac, Redmine, Bugzilla.
Mình có thể hỗ trợ các bạn tạo dự án ở trang của mình (http://
dragula.org/, Redmine), hoặc SaigonLug (@An) có thể cài đặt hệ thống
riêng.

Tôi thấy ý kiến của bạn này rất hay. Tôi bỏ phiếu cho Trac :)