[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]----- Original Message -----
> From: "Duong \"Yang\" Ha Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation\"" <[email protected]>, "Debian Vietnamese Users"
> <[email protected]>
> Sent: Thursday, December 9, 2010 9:58:00 AM
> Subject: Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]
> On Thu, 9 Dec 2010, Le Kien Truc wrote:
> 
> Đứng trên khía cạnh một người sử dụng, nếu anh là người mới làm quen
> với Ubuntu, sử dụng một hệ điều hành mà các chuỗi dịch còn sai sót
> nhiều và không nhất quán thì ấn tượng của anh về hệ điều hành đó như
> thế nào? Người Việt Nam quen dùng Windows bao năm nay, kể cả những
> người không biết tiếng Anh họ vẫn dùng được vì họ sử dụng theo cách
> ghi nhớ thành thói quen thay vì đọc hướng dẫn. Nói cách khác, khi
> nhìn thấy một cụm từ có vẻ "quen quen", họ có thể đoán được chức năng
> của cụm từ đó bằng cách nhớ mà không cần phải suy nghĩ gì. Khi chuyển
> sang Ubuntu thì mọi chuyện diễn ra theo hướng ngược lại: đọc, ngẫm, và
> hiểu chứ không phải vận dụng trí nhớ nữa. Chỉ cần một chuỗi dịch khó
> hiểu và tối nghĩa đã ít nhiều gây ức chế cho người dùng. Xa hơn là ấn
> tượng về cả một hệ điều hành và "các hệ điều hành GNU/Linux tương tự
> như thế". Nếu có tình trạng đó xảy ra sao có thể gọi là thành công
> được hả anh?

+++1 :)

Kind regards, 
Tuan