[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]----- Original Message -----
> From: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
> To: [email protected], [email protected]
> Sent: Wednesday, December 8, 2010 4:54:15 PM
> Subject: Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]
> Le 08/12/2010 16:43, Truong Anh. Tuan a écrit :
> 
> Anh Tuấn nói như thế này có về nghĩ là chúng tôi đang thiếu trách nhiệm.
> Vậy mời anh Tuấn thể hiện nhiều trách nhiệm cụ thể hơn, không chỉ bằng
> lời viết nhé ! Thậm chí có thể thay chúng tôi nếu anh cảm thấy anh có
> thể chỉ đạo dự án tốt hơn !
> 
> Mà thực tế ở đây tôi không phải là trưởng dự án gì đâu, đã có bầu việc
> này đâu, chỉ có những người như anh mới gọi tôi như thế ! Tôi chỉ "cầm
> tay lái" *tạm thời* bởi vì không thấy ai đứng lên "cầm tay lái". Thế
> thôi.

Anh nói chuyện theo cách này thì nghe chừng khó thay đổi lắm :(
Em nghĩ là anh em mình nên có 1 cuộc trao đổi riêng, rõ ràng, với sự tham
gia của 1 vài thành viên chính của dự án (see note below) để tìm ra hướng
giải quyết vấn đề hiện hữu (em nghĩ là anh cũng đang thấy vấn đề chưa tốt
về dịch upstream này)

Note: IMHO, với 1 dự án cộng đồng 100% thì có lẽ là theo kiểu "Bazzar",
nhưng với dự án MOST có tiền cho người tham gia dịch thì phải có quản lý
chất lượng (chất lượng từ vựng, cách thức tham gia...) và các vấn đề quản
lý khác theo kiểu "Cathedral".

Hẹn gặp anh sau.

Kind regards, 
Tuan