[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cho hỏi về 1 websiteChào ACE trong SaigonLUG
Trước đây mình nhớ có lần ai đó gửi cho mình 1 website để các thành viên đăng ký thời gian rảnh/bận trong 1 khoảng thời gian để mình chọn thời điểm thích hợp tổ chức 1 sự kiện.
ACE nào biết về website này cho mình xin lại cái link.
Xin cám ơn thật nhiều.

--
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com