[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cho hỏi về 1 websiteOn Mon, 20 Dec 2010 07:03:58 +0700
Folami Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào ACE trong SaigonLUG
> Trước đây mình nhớ có lần ai đó gửi cho mình 1 website để các thành
> viên đăng ký thời gian rảnh/bận trong 1 khoảng thời gian để mình
> chọn thời điểm thích hợp tổ chức 1 sự kiện.
> ACE nào biết về website này cho mình xin lại cái link.
> Xin cám ơn thật nhiều.
> 

"ACE" là cái gì vậy bạn?

-- 
Anh Ky Huynh at UTC+7