[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cho hỏi về 1 websiteOn 12/20/2010 08:40 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Mon, 20 Dec 2010 07:03:58 +0700
Folami Nguyen<[email protected]>  wrote:

Chào ACE trong SaigonLUG
Trước đây mình nhớ có lần ai đó gửi cho mình 1 website để các thành
viên đăng ký thời gian rảnh/bận trong 1 khoảng thời gian để mình
chọn thời điểm thích hợp tổ chức 1 sự kiện.
ACE nào biết về website này cho mình xin lại cái link.
Xin cám ơn thật nhiều.

"ACE" là cái gì vậy bạn?

Mình đoán là "Anh chị em" ;))